تماشای این برنامه به سود شماست

آنچه در قسمت سوم گذشت ...
در قسمت سوم، کارمانی میزبان شرکت پویشگران ژرف‌اندیش ناب با طرح سیستم هوشمندسازی پخش و فروش تجهیزات پزشکی و شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین۲۴ با طرح تولید و فروش طلای دست‌ساز است. دریافت حداقل دو رای مثبت از داوران کارمانی شرط کافی برای حضور طرح منتخب بر روی سکوی تامین مالی جمعی کارن‌کراد است. برای اطلاع از طرح منتخب این قسمت از برنامه را تماشا کنید.