تماشای این برنامه به سود شماست

درباره ما

کارمانی اولین رئالیتی‌شوی اقتصادی ایران با محوریت تامین مالی جمعی است.

این برنامه، به کوشش سکوی تامین مالی جمعی کارن‌کراد، با حمایت بانک کارآفرین و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و با حمایت رسانه‌ای گروه دنیای اقتصاد در ۲۵ قسمت با حضور ۵۰ تیم تولید خواهد شد.

در هر قسمت ۲ تیم حضور داشته و در نهایت ۲۵ تیم بر اساس بررسی موشکافانه ارزیابان، مشاوران تخصصی و داوران این برنامه، موفق به اخذ موافقت جهت شروع پویش تامین مالی جمعی بر روی سکوی کارن‌کراد خواهند شد. سرمایه مورد نیاز کسب و کارها از طریق سرمایه‌های افراد حقیقی و حقوقی برای ۲۵ تیم نوآور، فناور و دانش‌بنیان جذب خواهد شد و به دنبال آن، فرصت سرمایه‌گذاری برای مخاطبان برنامه امکان‌پذیر می‌شود.

تمامی طرح‌ها قبل از قرار گرفتن بر روی سکوی تامین مالی جمعی کارن‌کراد توسط  نهاد مالی ناظر تایید شده و پس از تکمیل پویش تامین مالی جمعی، گواهی شراکت سرمایه‌گذاران توسط شرکت فرابورس ایران صادر می‌شود.

در این برنامه تیم‌ها توسط نخبگانی در حوزه‌های کارآفرینی، اقتصادی و مدیریت داوری خواهند شد و محمد سلوکی میزبان شرکت‌کننده‌ها و داوران است.