تماشای این برنامه به سود شماست

طرح‌های سرمایه‌پذیر

طرح (شناور پلکانی) تولید و فروش طلای دست ساز دیورا به صورت ۱۲ ماهه با سود ۴۴ درصد سالانه و بازپرداخت هر سه ماه ۱۱ درصد و اصل پایان دوره

پیش‌بینی سود

%۴۴

روز باقی‌مانده

اتمام

%۱۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

طرح (همه یا هیچ) مشاوره تخصصی مالی به شرکت‌ها به‌صورت ۶ ماهه با سود ۲۲.۵% با بازپرداخت اصل و سود پایان دوره (معادل سود سالانه ۴۵%)

پیش‌بینی سود

%۲۲/۵

روز باقی‌مانده

اتمام

%۱۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طرح (شناور پلکانی) تولید کاتالیست اکسی‌کلریناسیون (K65) به‌صورت ۱۲ ماهه با ۴ مرحله تقسیم سود ۱۰ درصدی هر سه ماه یکبار و اصل سرمایه پایان دوره

پیش‌بینی سود

%۴۰

روز باقی‌مانده

۱۵ روز

%۴۸

۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۷,۲۲۷,۸۴۸,۱۰۰ تومان

نمایش بیشتر