تماشای این برنامه به سود شماست

در قسمت اول؛ شرکت شیمی‌پژوهان ناصرخسرو با طرح تولید و فروش کاتالیست اکسی کلریناسیون و شرکت بیتا نگار افزار با طرح دستیار هوشمند جراحی به کارمانی آمده‌اند. هر دو شرکت دانش‌بنیان بوده و جهت اخذ مجوز تامین مالی جمعی با هم به رقابت خواهند پرداخت. به شما پیشنهاد می‌کنیم جهت اطلاع از طرح منتخب این قسمت، برنامه را تماشا کنید؛ چرا که تماشای این برنامه به سود شماست!